Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2020-2024)  > Uczelniana Komisja Nagród

Uczelniana Komisja Nagród

Komisje rektorskie (2020-2024)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

Z-ca Przewodniczącej
prof. dr hab. Maria Dudziak

Członkowie
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Wojciech Biernat
prof. dr hab. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz
prof. dr hab. Aida Kusiak
prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz
prof. dr hab. Katarzyna Sikorska
prof. dr hab. Michał Żmijewski
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
prof. dr hab. Wojciech Sobiczewski

Obsługa administracyjna:
mgr Iwona Wiśniewska

Aktualizacja strony: 13.02.2023
Helpdesk IT