Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2016-2020)  > Uczelniana Komisja Nagród

Uczelniana Komisja Nagród

Komisje rektorskie (2016-2020)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

Z-ca Przewodniczącej
prof. dr hab. Piotr Trzonkowski

Członkowie
prof. dr hab. Wojciech Biernat
prof. dr hab. Katarzyna Emerich
prof. dr hab. Ryszard Pawłowski
prof. dr hab. Franciszek Sączewski
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
prof. dr hab. Jarosław Sławek
prof. dr hab. Joanna Stańczak
prof. dr hab. Piotr Szefer
prof. dr hab. Aleksandra Żurowska

Obsługa administracyjna:
mgr Iwona Wiśniewska

Aktualizacja strony: 28.05.2019
Webadmin