Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Diagnostyki Chorób Serca

Zakład Diagnostyki Chorób Serca

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Poszukiwanie zmian w sercu i w naczyniach z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych u osób z przewlekłą niewydolnościa nerek i sarkoidozą


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Celem badania jest nieinwazyjna ocena serca i naczyń przy pomocy echokardiografii serrca z wykorzystaniem dobytaminy ( stress echo) z oceną ultrasonograficzna kompleksu błony wewnętrznej i środkowej oraz badanie podatności naczyń przy pomocy aparatu „ Complior”pacjentów z chorobami o podwyższonym ryzyku zmian w układzie krążenia – z niewydolnościa nerek i sarkoidozą płuc.W związku z tym, że główną przyczyną zgonu chorych z sarkoidozą i niewydolnością nerek są zmiany w układzie krążenia, w tym zaostrzenie niewydolności prawej i/ lub lewej komory serca, wychwycenie zmian we wcześniejszym stadium: upośledzenie funkcji skurczowej (obniżona frakcja wyrzutowa) i rozkurczowej lewej komory serca oraz tzw nieme niedokrwienie - pozwoli na dokładniejszą diagnozę i wczesniejsze wdrożenie leczenia, z rozważeniem modyfikacji terapii.


Planowane efekty:

Kolejne publikacje z uwzględnieniem większej grupy chorych, po wdrożeniu nieinwazyjnej metody badania wydolności wieńcowej, ustalenie nowych wytycznych do wdrażania terapii sterydami w grupie chorych z sarkoidoza płuc u których stwierdzono zajęcie serca, ustalenie algorytmu działań inwazyjnych u chorych z niewydolnością nerek oczekujących na przeszczep nerki. Ocena wpływu zmodyfikowanego leczenia na układ krążenia w badaniach długoterminowych.


Współpraca naukowa:
  • nie dotyczy
Aktualizacja strony: 05.07.2021
Helpdesk IT