Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2020-2024)  > Senacka Komisja Budżetu i Finansów

Senacka Komisja Budżetu i Finansów

Komisje senackie (2020-2024)

Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Bigda

Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski

Członkowie
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
prof. dr hab. Michał Markuszewski
prof. dr hab. Radosław Owczuk
dr Leszek Pawłowski
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
dr hab. Tomasz Smiatacz
prof. dr hab. Paweł Wiczling
prof. dr hab. Anna Żaczek

Przedstawiciel SD
lek. Szymon Zdanowski

Przedstawiciel USS
Olaf Knut

Aktualizacja strony: 28.12.2023
Helpdesk IT