Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Senacka Komisja Budżetu i Finansów

Senacka Komisja Budżetu i Finansów

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Bigda

Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski

Członkowie
prof. dr hab. Andrzej Basiński
dr hab. Bartłomiej Ciesielski, prof. uczelni
prof. dr hab. Maria Dudziak
dr Tadeusz Jędrzejczyk
prof. dr hab. Igor Konieczny
mgr Marek Langowski
prof. dr hab. Piotr Lass
prof. dr hab. Michał Markuszewski
prof. dr hab. Marek Niedosztko
dr Leszek Pawłowski
dr hab. Tomasz Smiatacz
dr hab. Jarosław Waśniewski
prof. dr hab. Marek Wesołowski
dr hab. Paweł Wiczling, prof. uczelni
dr Marzena Zarzeczna-Baran
dr hab. Anna Żaczek

Przedstawiciel SD
mgr Aleksandra Gac

Przedstawiciel USS
Marcel Szulc

Obsługa administracyjna:
mgr Mariola Wabiszewska

Aktualizacja strony: 07.11.2019
Webadmin