Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Wydział Farmaceutyczny

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Otrzymywanie i badania struktrualne nowych zwiazków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Celem dalekosiężnym projektu jest otrzymanie potencjalnego leku wpływającego na układ sercowo-naczyniowy, przeciwnowotworowego lub hamującego wzrost mikroorganizmów-bakterii i grzybów. Poszukiwanie nowych leków krążeniowych ma charakter interdyscyplinarny, zatem badania w tym kierunku prowadzane będą we współpracy z Katedrą i Zakładem Patofizjologii oraz Zakładem Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego GUMed. W tym celu przeprowadzana będzie synteza pochodnych imidazoliny, które mogą wykazywać działanie biologiczne za pośrednictwem receptorów alfa-adrenergicznych lub imidazolinowych. Poszukiwania potencjalnych leków przeciwnowotworowych prowadzone będą przy współpracy z Zakładem Chemii Medycznej i Farmaceutycznej Uniwersytetu w Greifswaldzie, Niemcy, gdzie pod kierunkiem prof. Patricka J. Badnarskiego zrealizowane zostaną badania biologiczne. W ramach tej części projektu dokonana będzie synteza skondensowanych układów heterocylicznych zawierających pierścień imidazoliny. Z kolei współpraca z Katedrą Mikrobiologii Farmaceutycznej będzie miała na celu syntezę związków o działaniu chemioterapeutycznym względem mikroorganizmów chorobotwórczych. Ponadto, podjęte będą próby syntezy niewirusowych wektorów przydatnych w terapii genowej. Bazą dla tego typu związków będzie polietylenoimina.


Planowane efekty:

Prowadzone badania poszerzą wiedzę na temat zależności pomiędzy strukturą związków heterocyklicznych, a ich działaniem biologicznym, co jest priorytetowym zadaniem chemii medycznej. Realizacja projektu przyczyni się także do rozwoju młodej kadry naukowej oraz zdobywaniu stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.


Współpraca naukowa:
  • Katedra i Zakład Patofizjologii GUMed
  • Zakład Farmakodynamiki GUMed
  • Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej GUMed
  • Zakład Krystolgrafii UAM w Poznaniu
  • Zakład Chemii Medyczne i Farmaceutycznej Uniwersytetu w Greifswaldzie, Niemcy
  • Katedra i Zakład Chemii Organicznej GUMed

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 25.01.2023
Krystyna Sychta