Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Farmakognozji

Katedra i Zakład Farmakognozji

Wydział Farmaceutyczny

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Farmakognozja

Zajęcia są prowadzone dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego i obejmują wykłady oraz ćwiczenia w semestrach zimowym i letnim.

W ramach zajęć studenci zapoznają się z:

- surowcami pochodzenia roślinnego (farmakopealnymi i niefarmakopealnymi) stosowanymi w lecznictwie oraz wykorzystywanymi jako użytkowe (przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i spożywczy)

- analizą i metodami oceny jakości leczniczych surowców roślinnych,

poznają:

- grupy związków chemicznych – metabolitów pierwotnych i wtórnych, decydujących o aktywności biologicznej i farmakologicznej surowców roślinnych,

- struktury chemiczne związków obecnych w roślinach i ich działanie oraz stosowanie

- substancje i surowce roślinne silnie i bardzo silnie działające

- właściwości narkotyczne surowców roślinnych i zawartych w nich związków chemicznych, w kontekście przestrzegania właściwego dawkowania.

Aktualizacja strony: 29.03.2017
Piotr Migas