Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

Wydział Farmaceutyczny

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Wpływ właściwości strukturalnych postaci leku na szybkość uwalniania substancji leczniczych


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Projektowane badania mają na celu rozwijanie nowoczesnych postaci leku o pożądanych właściwościach fizykochemicznych, aplikacyjnych i biofarmaceutycznych, tak by można było uzyskiwać skuteczniejszą terapię. Podstawowym warunkiem skuteczności preparatu farmaceutycznego jest wchłanianie substancji leczniczej z miejsca podania, co następuje po wcześniejszym jej uwolnieniu z postaci leku. Dlatego badania biofarmaceutyczne polegające na określaniu szybkości uwalniania z postaci leku należą do podstawowych w procesie rozwoju nowego leku. Wprawdzie istnieje duża wiedza na temat czynników wpływających na uwalnianie substancji leczniczych z tabletek, ale nadal nie jest wystarczająca, by tylko w oparciu o założenia zaprojektować nowy produkt leczniczy. Zadanie jest trudniejsze lub nawet niemożliwe, gdy dotyczy innych postaci leku jak maści, filmy polimerowe czy mikrosfery. Podstawowe znaczenie dla procesu uwalniania mają cechy strukturalne postaci leku, które obejmują nie tylko cechy fizykochemiczne składników (np. rozpuszczalność i lipofilność), ale także strukturę postaci leku (porowatość, konsystencję, twardość, dyspergowalność, spoistość, lepkość itp.). Badaniu tych zależności będzie poświęcona planowana na lata 2016-2018 praca statutowa Katedry. Badaniu poddawane będą różne postacie leku (m.in. liposfery, mikrosfery, tabletki, kapsułki, maści, żele, plastry, lamelki, liofilizaty, implanty).


Planowane efekty:

Praca ma charakter zarówno naukowy jak i praktyczny. Wyniki badanych zależności będą przedstawiane na konferencjach, oraz publikowane w czasopismach międzynarodowych i krajowych (temat jest ważny dla polskiego przemysłu farmaceutycznego, który korzysta ze specjalistycznych czasopism polsko-języcznych). Planowane jest opracowanie standardowych warunków badania struktury wybranych postaci leku z użyciem reometru i analizatora tekstury (protokoły eksperymentalne – aktualnie brak standardowych metod).


Współpraca naukowa:
  • Uniwersytet w Dueseldorfie, Niemcy
  • Uniwersytet w Ljublianie, Słowenia
  • Uniwersytet w Goeteborgu, Szwecja
  • Politechnika Gdańska
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet w Dublinie, Irlandia
  • Politechnika Warszawska
Aktualizacja strony: 02.12.2020
Małgorzata Sznitowska