Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Bromatologii

Katedra i Zakład Bromatologii

Wydział Farmaceutyczny

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Ocena bioanalityczna żywności z uwzględnieniem innych materiałów biologicznych w aspekcie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Ze względu na ważkość i aktualność problematyki badawczej, realizacja zdefiniowanych poniżej zadań badawczych umożliwi przeprowadzenie adekwatnej oceny jakości odżywczej, jak i bezpieczeństwa zdrowotnego wybranego asortymentu żywności.


Planowane efekty:

Uzyskane wyniki, poddane uprzednio analizie chemometrycznej z zastosowaniem odpowiednich technik wielowariancyjnych, umożliwią uzupełnienie lub skorygowanie tabeli składu i wartości odzywczej, wytypowanie biomarkerów ekspozycji na substancje szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, a także umożliwią określenie stopnia autentyczności/zafałszowania żywności poprzez skonfrontowanie uzyskanych wyników badań własnych z zadeklarowanymi przez producentów żywności w aspekcie tzw. substancji dodatkowych.


Współpraca naukowa:
  • Prof. dr hab. inż. J. Namieśnik, Katedra i Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika Gdańska, Gdańsk
  • Prof. P. Kozłowski, dr J. Kuta, Faculty of Chemistry, University of Louisville, Louisville, USA
  • Dr T. Ciesielski, Department of Biology, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 14.10.2020
Justyna Brzezicha, Małgorzata Grembecka, Małgorzata Misztal-Szkudlińska