Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Biochemiczne podstawy zaburzeń metabolicznych


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Rozwój chorób metabolicznych związany jest ze zmianami zawartości we krwi metabolitów należących do różnych grup związków – lipidów, węglowodanów, aminokwasów czy kwasów organicznych. Wiele z tych zmian nie zostało do tej pory gruntownie zbadanych. Zaburzenia metabolitów mogą być spowodowane zmianami ekspresji genów w tkankach pacjentów. Miedzy innymi zmiany ekspresji genów w tkance tłuszczowej mogą mieć znaczący wpływ na zaburzenia lipidowe we krwi pacjentów z chorobami metabolicznymi. Celem badań będzie identyfikacja zaburzeń poziomu metabolitów w surowicy pacjentów z chorobami metabolicznymi i próba wyjaśnienia ich molekularnego mechanizmu oraz znaczenia tych zmian dla zdrowia pacjentów. Planowane doświadczenia będą prowadzone z wykorzystaniem surowicy i tkanki tłuszczowej uzyskanej od pacjentów z chorobami metabolicznymi – przede wszystkim z otyłością, oraz towarzyszącymi jej cukrzycą typu 2 i zespołem metabolicznym. Materiał kliniczny pozyskiwany będzie z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i transplantacyjnej, z którą współpracujemy od wielu lat. Ponieważ nie ma możliwości uzyskania innych tkanek od pacjentów niż tkanka tłuszczowa, takich jak wątroba czy mięśnie, część badań dotyczących mechanizmów rozwoju zaburzeń metabolicznych zostanie wykonana z użyciem hodowli komórkowych prowadzonych w specjalistycznej pracowni na terenie zakładu. Przedstawione badania zostaną wykonane metodami biologii molekularnej (Real-time PCR, western blotting), z wykorzystaniem metod chromatograficznych, spetrometrii masowej i NMR, metodami immunoenzymatycznymi, enzymatycznymi i chemicznymi z wykorzystaniem kolorymetrii. W badaniach zostanie wykorzystany materiał kliniczny oraz linie komórkowe. Wyniki będą analizowane z użyciem odpowiednich testów statystycznych przy pomocy programu Statistica.


Planowane efekty:

Wyniki badań zostaną opublikowane w recenzowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz będą prezentowane na międzynarodowych konferencjach.


Współpraca naukowa:
  • Uniwersytet w Palermo, Włochy
Aktualizacja strony: 10.04.2023
Tomasz Śledziński