Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

SUKCESY STUDENTEK KOŁA NAUKOWEGO BIOCHEMICY

W dniach 28-30 września 2023, w Gdyni, odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, której częścią była XXVII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego GUMed.
Studentki naszego KN odniosły duże sukcesy na konferencji, prezentując wyniki badań w postaci plakatów jak i prezentacji ustnej. Abstrakty wystąpień (plik pdf, 2 MB)

Pani Olga Rybak wygłosiła referat na temat: “Potencjalne korzyści z zastosowania inhibitora oksydazy acylo-CoA 1 w terapii raka piersi opartej na cyklofosfamidzie – badanie in vitro”, za który otrzymała nagrodę I stopnia.

Panie Julia Lisowska, Aleksandra Bieżuńska i Natalia Kilijan zaprezentowały poster o tematyce: “Stężenia nukleotydów purynowych i endogennych metabolitów w zanieczyszczonych farmaceutykami tkankach małży Ciliatocardium ciliatum i rozgwiazd Urasterias lincki z fiordów Svalbardu”, za który otrzymały nagrodę I stopnia.

Pani Monika Czapiewska przedstawiła poster na temat: “Wpływ stanu zapalnego na profil kwasów tłuszczowych w tkance tarczycy pacjentów z rakiem PTC”, za który otrzymała nagrodę III stopnia.

Natomiast Pani mgr Dagmara Leszczyńska otrzymała wyróżnienie za referat: “Optymalizacja warunków mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) wraz z analizą LC-MS/MS do oznaczania karbamazepiny i jej metabolitów w tkankach małży Chlamys islandica

Olga Rybak


Julia Lisowska, Aleksandra Bieżuńska i Natalia Kilijan


Monika Czapiewska


Dagmara Leszczyńska


Olga Rybak


Julia Lisowska, Aleksandra Bieżuńska


Dagmara Leszczyńska


Olga Rybak


studentki i promotorki prac – KiZ Biochemii Farmaceutycznej


studentki i promotorki prac – KiZ Biochemii Farmaceutycznej

GRATULACJE!!!

Aktualizacja strony: 12.02.2024
Anna Hallmann, Tomasz Śledziński