Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

*KOŁO NAUKOWE BIOCHEMICY*

Studenckie Koło Naukowe „Biochemicy” powstało w 2014 roku przy Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej GUMed. Opiekunem SKN jest dr hab. Anna Hallmann. Dotychczas studenci uczestniczyli w następujących projektach naukowych: “Wpływ zanieczyszczeń związkami typu EDs (ang. Endocrine Disruptors) na fizjologię rozrodu bezkręgowców morskich Zatoki Gdańskiej”, „Rola zaburzeń profilu kwasów tłuszczowych w przewlekłej chorobie nerek” czy „Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure”.Obecnie realizują badania w grancie: „Zmiany metabolizmu lipidów w raku jelita grubego – określenie ich roli w rozwoju nowotworu i ocena antyproliferacyjnych właściwości inhibitorów metabolizmu lipidów; pod kierownictwem prof. Tomasza Śledzińskiego oraz w grancie “PHARMARINE – Transport z prądami oceanicznymi farmaceutyków stosowanych w terapii człowieka i wpływ tych związków na morskie organizmy w europejskiej części Arktyki” pod kierownictwem dr hab. Anny HallmannOprócz uczestnictwa w grantach, studenci są zaangażowani w propagowanie wiedzy biologicznej i medycznej w szkołach podstawowych i średnich. „Biochemicy” biorą również czynny udział w organizowanych cyklicznie przez GUMed Dniach Otwartych – “Nauka dla Zdrowia”.

https://dniotwarte.gumed.edu.pl/


Do udziału w pracach koła naukowego przy Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej GUMed zapraszamy studentów, którzy zaliczyli biochemię. Pracę w kole można powiązać na 5 roku z wykonaniem pracy magisterskiej w Zakładzie. Kontakt: dr hab. Anna Hallmann (anna.hallmann@gumed.edu.pl) Prezentacja dla studentów zainteresowanych pracą w kole naukowym:Prezentacja_SKN_23_24 (plik pdf, 3 MB)Pod okiem naszych członkiń z SKN „Biochemicy”, 16 stycznia 2024 r. klasa 1F o profilu biologiczno-chemicznym z IX LO w Gdańsku, wzięła udział w warsztatach genetycznych Zajęcia poprowadziły Aleksandra Bieżuńska, Natalia Kilijan i Julia Lisowska, studentki IV r. farmacji.🧬 Podczas spotkania uczniowie nauczyli się metod analitycznych wykorzystywanych w chemii i biologii molekularnej. Wyizolowali DNA z materiału biologicznego oraz wykonali elektroforezę na żelu agarozowym.


  


Druga edycja konkursu (2023) Mistrzowie współpracy Fahrenheita została rozstrzygnięta! https://gumed.edu.pl/77291.html
Dostaniemy dofinansowanie dla projektu: “W pogoni za nowym lekiem przeciwgrzybiczym, Partrycyna B vs Amfoterycyna B” zgłoszone przez nasze KN i Koło Studentów Biotechnologii (PG). Celem projektu jest izolacja partrycyny B oraz zbadanie wpływu światła, temperatury, pH, ultradźwięków, tlenu z powietrza na jej stabilność.


  


 

Aktualizacja strony: 15.04.2024
Anna Hallmann, Tomasz Śledziński