Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

KOŁO NAUKOWE

Studenckie Koło Naukowe „Biochemicy” powstało w 2014 roku przy Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej GUMed. Opiekunem SKN jest dr Anna Hallmann. Dotychczas studenci uczestniczyli w następujących projektach naukowych: “Wpływ zanieczyszczeń związkami typu EDs (ang. Endocrine Disruptors) na fizjologię rozrodu bezkręgowców morskich Zatoki Gdańskiej”, „Rola zaburzeń profilu kwasów tłuszczowych w przewlekłej chorobie nerek” czy „Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure”.

Obecnie realizują badania w grancie: „Zmiany metabolizmu lipidów w raku jelita grubego – określenie ich roli w rozwoju nowotworu i ocena antyproliferacyjnych właściwości inhibitorów metabolizmu lipidów” pod kierownictwem dr hab. Tomasza Śledzińskiego

Oprócz uczestnictwa w grantach, studenci są zaangażowani w propagowanie wiedzy biologicznej i medycznej w szkołach podstawowych i średnich. W 2015 roku z inicjatywy SKN zorganizowano warsztaty genetyczne, na które zaproszono młodzież III klasy gimnazjum Gdyńskiej Szkoły Społecznej. https://gumed.edu.pl/26669.html „Biochemicy” biorą również czynny udział w organizowanych cyklicznie przez GUMed Dniach Otwartych – “Nauka dla Zdrowia”.

Do udziału w pracach koła naukowego przy Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej GUMed zapraszamy studentów, którzy zaliczyli biochemię. Pracę w kole można powiązać na 5 roku z wykonaniem pracy magisterskiej w Zakładzie.

Kontakt: dr hab. Anna Hallmann (anna.hallmann@gumed.edu.pl)

Prezentacja dla studentów zainteresowanych pracą w kole naukowym:
Prezentacja Sympozjum Kół Naukowych Wydziału Farmaceutycznego (plik pdf, 963 kB)

Projekty członków koła naukowego:

Zmiany lipidowe w rozwoju raka błony śluzowej trzonu macicy. 2021 POWER 03-05 Young Scientist Program Monika Czapiewska, kierunek farmacja, 3 rok

Publikacje członków koła naukowego:

Hallmann Anna, Smolarz Katarzyna, Leszczyńska Dagmara, Świeżak Justyna, Caban Magda, Czumaj Aleksandra, Michnowska Alicja.
Exposure of Mytilus trossulus to oxytetracycline: immunological effects and histological alterations. SETAC Europe 32nd Annual Meeting “Towards a reduced pollution society”, [hybrid], Copenhagen, Denmark, 15-19 May 2022

Hallmann A, Smolarz K., Michnowska A., Leszczyńska D., Targowski S., Czumaj A, Chomiczewska A. Mytilus trossulus (omułek jadalny) jako morski organizm modelowy w badaniach ekotoksykologicznych. X Jubileuszowa Krajowa Konferencja Bioindykacyjna (KKB-10) : “Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych”, [hybrydowa], Gdańsk, 15-17.09.2021 r.

Leszczyńska Dagmara, Caban Magda, Świeżak Justyna, Michnowska Alicja, Smolarz Katarzyna, HALLMANN ANNA.
Ekotoksyczne działanie oksytetracykliny na organizmy morskie. XIII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, on-line, Gdańsk, 16-17.09.2021

Wykorzystanie rozdziału za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) do analizy profili kwasów tłuszczowych we frakcjach lipidowych tkanek pacjentek z rakiem piersi. Alicja Pakiet, Oliwia Lange, Monika Czapiewska, Paweł Kabata, Adriana Mika. Konferencja PoKoCHA, Lodz, 19-23 czerwiec 2022, Sesja plakatowa

Colorectal cancer – changes in tissue and blood fatty acid profile. Autorzy: Katarzyna Duzowska, Adriana Mika, Tomasz Śledziński. Konferencja NATURE 2021, 12.06.2021

Rearrangements of blood and tissue fatty acid profile in colorectal cancer – molecular mechanism and diagnostic potential. Adriana M. Mika, Katarzyna Duzowska, Lukasz P. Halinski, Alicja Pakiet, Aleksandra Czumaj, Olga Rostkowska, Malgorzata Dobrzycka, Jaroslaw Kobiela and Tomasz Sledzinski. Front. Oncol. doi: 10.3389/fonc.2021.689701

Metyloksantyny – potencjalne zastosowanie w terapii glejaka wielopostaciowego Paulina Goździk, Michał Klinikowski, Fryderyk Wypij. XXVI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; 28-29.01.2021

Zmiany w profilu kwasów tłuszczowych u pacjentów z rakiem jelita grubego. Duzowska Katarzyna, Mika Adriana, Pakiet Alicja, Śledziński Tomasz. XXVI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, [on-line], Gdańsk, 28-29 stycznia, 2021 (wyróżnienie w sesji plakatowej)

Inhibitors of Fatty Acid Synthesis and Oxidation as Potential Anticancer Agents in Colorectal Cancer Treatment.
Mozolewska P, Duzowska K, Pakiet A, Mika A, Śledzinski T. Anticancer Res. 2020 Sep;40(9):4843-4856. doi: 10.21873/anticanres.14487.

Influence of 14-methylpentadecanoic acid on the expression of lipid metabolism-related genes in liver hepatocellular carcinoma cells (HepG2) Paulina Goździk, Tomasz Śledziński, Adriana Mika, Katarzyna Duzowska. CECE 2019 : 16th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Gdańsk, Poland, 24-26th September, 2019 : poster abstracts PS-48, s. 52

Aktualizacja strony: 10.04.2023
Tomasz Śledziński