Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Fluoroza zębów oraz hypomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) w populacji dzieci i młodzieży.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Fluoroza jest zaburzeniem rozwoju zębów powstającym w wyniku nadmiernej podaży fluoru w okresie rozwoju szkliwa. W zależności od stopnia zaawansowania choroby zmiany te mogą występować w postaci pojedynczych lub zlewających się pasm lub plam opalizujących, kredowobiałych albo brunatnych, zagłębień, a także ubytków szkliwa, prowadzących w ciężkich przypadkach do zmiany kształtu zęba. Etiologia hypomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej (MIH) nie jest ostatecznie poznana, a do tej pory w populacji polskiej jej częstotliwość nie została określona, jednak obserwowane zmiany powstają w okresie wczesnej mineralizacji zawiązków zębów podobnie jak fluorowa.Do roku 2010 w rejonie gminy i miasta Malbork poziom fluorków w wodzie pitnej był rzędu 2 mg/l, natomiast obecnie poziom ten poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów w miejskich ujęciach wody został obniżony do wartości 1,2 mg/l. W związku z powyższym w ramach prowadzonych badań naukowych planujemy zbadać populację dzieci 12-13-letnich czyli z pełnym uzębieniem stałym dojrzewającym w warunkach podwyższonej zawartości fluorków w wodzie pitnej.


Planowane efekty:

Prowadzone badania epidemiologiczne i anonimowe badania ankietowe pozwolą stwierdzić jaka jest intensywność i częstotliwość zmian w postaci fluorozy oraz MIH, a także jaki jest poziom wiedzy oraz świadomości problemu wśród dzieci i ich rodziców, a także lekarzy stomatologów. Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopismach naukowych oraz zaprezentowane na krajowych I zagranicznych konferencjach naukowych.


Współpraca naukowa:
  • Serbia
  • Poznań
  • Szwajcaria
Aktualizacja strony: 08.05.2023
Natalia Głódkowska, Marta Siepiera