Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Ocena jakości leczenia protetycznego pacjentów z częściowymi i całkowitymi brakami uzębienia z zastosowaniem tradycyjnych i implantoprotetycznych metod rehabilitacji protetycznej oraz wpływu materiałów i technologii wytwarzania uzupełnień protetycznych na podłoże protetyczne, układ ruchowo-mięśniowy narządu żucia oraz jakość życia pacjentów.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Ocena jakości i skuteczności rehabilitacji protetycznej, badanie wpływu uzupełnień na podłoże śluzówkowo- kostne, uzębienie naturalne, układ mięśniowo- stawowy narządu żucia i komfort życia pacjentów. Badania obejmują również aspekt, materiałoznawstwa i nowoczesnych technologii stosowanych w tradycyjnej protetyce oraz implantoprotetyce. Celem jest poznanie struktury nowoczesnych tworzyw akrylowych stosowanych w protetyce, właściwości, ich wzajemnej kompatybilności i określenie wpływu tych materiałów na jakość wykonanych uzupełnień protetycznych.


Planowane efekty:

Publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prezentacja wyników na konferencjach naukowych.


Współpraca naukowa:
  • Katedra Technologii Polimerów, Politechnika Gdańska, kier. Katedry prof dr hab. inż. Tadeusz Józef Haponiuk
Aktualizacja strony: 02.10.2019
Anna Lasecka